About the Black Dog Institute
Visit www.blackdoginstitute.org.au
myCompass works best in Chrome and Firefox browsers

E-post eller mobilnummer

Lösenord

E-post eller mobilnummer

Postnummer

Ändra lösenord*

Lösenordet måste innehålla minst en stor bokstav och en siffra samt vara minst åtta tecken långt.

Bekräfta lösenordet*

Lösenord

Jag har glömt bort mitt lösenord

Postnummer

Skriv in din e-postadress eller ditt mobilnummer samt din postkod. Vi kommer att skicka dig dina inloggningsuppgifter efter att vi kontrollerat att de stämmer.

Jag kommer ihåg mitt lösenord

INFORMATION FÖR VÅRDPERSONAL

Lösenordet måste innehålla minst en stor bokstav och en siffra samt vara minst åtta tecken långt.

Bekräfta lösenordet*

EN BÄTTRE RIKTNING I LIVET

En av fem får besvär med sin psykiska hälsa varje år. Vare sig du behöver hjälp nu eller om du vill förbereda dig för framtiden kan minKompass lära dig olika metoder som hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa.
En av fem får besvär med sin psykiska hälsa varje år. Vare sig du behöver hjälp nu eller om du vill förbereda dig för framtiden kan minKompass lära dig olika metoder som hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa.

HUR DET FUNGERAR

minKompass ger dig ett personligt anpassat självhjälpsprogram som kan användas i mobilen, på datorn eller på surfplattan.

EN VERKTYGSLÅDA FÖR DIN PSYKISKA HÄLSA

Lär dig nya sätt att hantera besvärliga tankar, känslor och beteenden. Vi ger dig en verktygslåda med strategier som du kan använda när du behöver det.

HUR MÅR DU?

minKompasstester kommer att hjälpa dig förstå dina symtom och de områden där du kan behöva hjälp. Du kan göra de olika testerna så ofta du vill.

När du har gjort färdigt ett test får du omedelbar återkoppling på dina svar. Vi ger dig även vissa rekommendationer om vad som är bäst för dig att göra.


Your score is in the ‘mild’ range.

Mild symptoms of depression can happen when people have a lot going on, and things start to get on top of them.

myCompass can help you take care of yourself by teaching you skills to stay well.

Click here to register with myCompass

Under de sista två veckorna, hur ofta har du besvärats av något av nedanstående problem:

Välj minst ett alternativ!

Saknat initiativförmåga och inte tyckt någonting känts roligt.
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagKänt dig nedstämd, deprimerad eller utan hopp.
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft problem med att somna eller att sova, eller sovit för mycket
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagKänt dig trött eller saknat energi
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft dålig aptit eller ätit för mycket
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft dålig självkänsla – eller känt dig misslyckad eller som om du svikit dig själv eller din familj
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft svårt att koncentrera dig på saker, exempelvis att läsa tidningen eller titta på TV
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagRört dig eller talat så långsamt att andra människor kan ha lagt märket till det. Eller motsatsen – varit så nervös eller rastlös att du rört dig mycket mer än vanligt
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft tankar om att det vore bättre om du vore död, eller på att skada dig själv på något vis
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagDina svar visar att du har det jobbigt just nu. Kontakta din läkare, personal inom psykvården, Nationella Hjälplinjen på 020-22 00 70 eller akutmottagningen på ett sjukhus, så fort som möjligt. Om du eller ditt liv är i fara, ring SOS Alarm genom att slå 112.

Om du kryssade för några av problemen, hur svårt har dessa problem gjort det för dig att göra ditt arbete, ta hand om saker hemma eller komma överens med andra människor?

inte svårt alls
något svårt
mycket svårt
extremt svårtYour score is in the ‘mild’ range.

Mild symptoms of depression can happen when people have a lot going on, and things start to get on top of them.

myCompass can help you take care of yourself by teaching you skills to stay well.

Click here to register with myCompass

Under de sista två veckorna, hur ofta har du besvärats av något av nedanstående problem:

Välj minst ett alternativ!

Känt dig nervös eller ängslig
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagInte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagOroat dig för mycket över olika saker
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagHaft svårt att slappna av
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagVarit så rastlös att det varit svårt att sitta stilla
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagVarit lättstött eller lättirriterad
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagKänt dig rädd, som om någonting hemskt skulle kunna hända
Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dagOm du kryssade för några av problemen, hur svårt har dessa problem gjort det för dig att göra ditt arbete, ta hand om saker hemma eller komma överens med andra människor?

inte svårt alls
något svårt
mycket svårt
extremt svårtVad påverkar dig?

Att gradera eller ”kartlägga” sina tankar, känslor och beteenden är ett av de bästa sätten att ta kontroll över dem. Detta innebär att du regelbundet bedömer, på en skala från ett till tio, hur intensivt eller hur ofta du hade en viss tanke, upplevde en viss känsla eller uppvisade ett visst beteende.

Du kan när som helst använda minKompass för snabba och enkla kartläggningar i din mobil, på din dator eller på din surfplatta. minKompass kommer även att:

 • Skicka dig kartläggningspåminnelser via SMS eller e-post (så ofta du vill)
 • Låta dig kartlägga upp till tre saker på en gång
 • Samla in information om var du är, vad du gör och vem du är med när du kartlägger något
 • Ge dig återkoppling i form av diagram över det du kartlagt, som du sedan kan skriva ut

HUR SER DIN RESA UT?

minKompasstester kommer att hjälpa dig förstå dina symtom och de områden där du kan behöva hjälp. Du kan göra de olika testerna så ofta du vill.

När du har gjort färdigt ett test får du omedelbar återkoppling på dina svar. Vi ger dig även vissa rekommendationer om vad som är bäst för dig att göra.


Vad påverkar dig?

Att gradera eller ”kartlägga” sina tankar, känslor och beteenden är ett av de bästa sätten att ta kontroll över dem. Detta innebär att du regelbundet bedömer, på en skala från ett till tio, hur intensivt eller hur ofta du hade en viss tanke, upplevde en viss känsla eller uppvisade ett visst beteende.

Du kan när som helst använda minKompass för snabba och enkla kartläggningar i din mobil, på din dator eller på din surfplatta. minKompass kommer även att:

 • Skicka dig kartläggningspåminnelser via SMS eller e-post (så ofta du vill)
 • Låta dig kartlägga upp till tre saker på en gång
 • Samla in information om var du är, vad du gör och vem du är med när du kartlägger något
 • Ge dig återkoppling i form av diagram över det du kartlagt, som du sedan kan skriva ut

Agera

minKompass har 14 interaktiva inlärningsmoduler. Varje inlärningsmodul omfattar tre korta 10-minuterssessioner som lär ut vissa färdigheter som hjälper dig göra positiva förändringar i ditt liv.

Alla färdigheterna är evidensbaserade. Detta innebär att vetenskapliga studier har visat att de fungerar. De kommer alla från effektiva psykologiska behandlingar, inklusive kognitiv beteendeterapi, interpersonell psykoterapi, problemlösningsterapi och positiv psykologi.

Your score is in the ‘mild’ range.

Mild symptoms of depression can happen when people have a lot going on, and things start to get on top of them.

myCompass can help you take care of yourself by teaching you skills to stay well.

Click here to register with myCompass

Under de sista två veckorna, hur ofta har du besvärats av något av nedanstående problem:

Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dag

Välj minst ett alternativ!

Saknat initiativförmåga och inte tyckt någonting känts roligt.
Känt dig nedstämd, deprimerad eller utan hopp.
Haft problem med att somna eller att sova, eller sovit för mycket
Känt dig trött eller saknat energi
Haft dålig aptit eller ätit för mycket
Haft dålig självkänsla – eller känt dig misslyckad eller som om du svikit dig själv eller din familj
Haft svårt att koncentrera dig på saker, exempelvis att läsa tidningen eller titta på TV
Rört dig eller talat så långsamt att andra människor kan ha lagt märket till det. Eller motsatsen – varit så nervös eller rastlös att du rört dig mycket mer än vanligt
Haft tankar om att det vore bättre om du vore död, eller på att skada dig själv på något vis

Dina svar visar att du har det jobbigt just nu. Kontakta din läkare, personal inom psykvården, Nationella Hjälplinjen på 020-22 00 70 eller akutmottagningen på ett sjukhus, så fort som möjligt. Om du eller ditt liv är i fara, ring SOS Alarm genom att slå 112.

inte svårt alls
något svårt
mycket svårt
extremt svårt

Om du kryssade för några av problemen, hur svårt har dessa problem gjort det för dig att göra ditt arbete, ta hand om saker hemma eller komma överens med andra människor?Your score is in the ‘mild’ range.

Mild symptoms of depression can happen when people have a lot going on, and things start to get on top of them.

myCompass can help you take care of yourself by teaching you skills to stay well.

Click here to register with myCompass

Under de sista två veckorna, hur ofta har du besvärats av något av nedanstående problem:

Inte alls
Under ett par dagars tid
Mer än hälften av alla dagar
Nästan varje dag

Välj minst ett alternativ!

Känt dig nervös eller ängslig
Inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro
Oroat dig för mycket över olika saker
Haft svårt att slappna av
Varit så rastlös att det varit svårt att sitta stilla
Varit lättstött eller lättirriterad
Känt dig rädd, som om någonting hemskt skulle kunna hända
inte svårt alls
något svårt
mycket svårt
extremt svårt

Om du kryssade för några av problemen, hur svårt har dessa problem gjort det för dig att göra ditt arbete, ta hand om saker hemma eller komma överens med andra människor? • Ångest är starka känslor av oro och rädsla, och för mycket ångest är obehagligt och hindrar oss från att njuta av livet. Du får lära dig vad som utlöser din ångest, vad som får den att fortsätta och vad du kan göra för att hantera din ångest när den dyker upp, så att den inte tar över helt.
 • Att sätta mål är ett kraftfullt verktyg för att göra livet mer tillfredsställande och meningsfullt. Du får lära dig hur man sätter SMARTA mål. SMARTA mål är lättare att uppnå eftersom de är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsbestämda.
 • Det kan vara svårt att uppskatta olika aktiviteter när man känner sig nedstämd eller deprimerad. Du får lära dig hur du får tillbaka de lustfyllda aktiviteterna i ditt liv och hur du bygger upp motivationen att göra livet roligare.
 • God sömn är viktigt för den psykiska hälsan, men det är inte alltid så lätt att sova gott. Du får lära dig vad som påverkar din sömn och vad du kangöra för att förbättra sömnens kvalitet, vilket i sin tur kan leda leder till bättre psykisk hälsa.
 • Att hantera förluster och större livsförändringar kan kännas överväldigande och smärtsamt. Du får lära dig olika sätt att skapa ett meningsfullt och givande liv samtidigt som du lär dig acceptera de svåra känslor som ofta uppstår vid förluster och förändringar.
 • När vi känner oss stressade eller har ångest kan vår andning bli ytlig och våra muskler spända. Du får lära dig enkla sätt att hantera spänningar och nervositet genom andning, fysisk avslappning och visualisering.
 • Effektiv stresshantering kan hålla oss psykiskt friska och minska risken för depression och ångest. Du får lära dig sätt att skapa balans i livet och bli mer energisk samt metoder som hjälper dig att hantera de oundvikliga svårigheterna och utmaningarna i livet.
 • Tydlig kommunikation är viktig för att bygga upp bra relationer, vilka i sin tur leder till god psykisk hälsa. Du får lära dig effektiva sätt att lyssna och uttrycka dig så att dina sociala relationer blir mer givande.
 • När våra problem förblir olösta kan vi känna oss stressade, hjälplösa och som om allting blir för mycket. Du får lära dig en strukturerad metod för effektiv problemlösning och hur du förbättrar ditt självförtroende när det gäller problemlösning.
 • Ibland kan det kännas jobbigt att skapa förutsättningar för glädje, men man kan lyckas med det om man vet hur man gör. Du får lära dig hur du blir gladare genom att fokusera på de bra sakerna i livet.
 • Hur vi ser på oss själva och vår omvärld kan ha stor påverkan på våra känslor och beteenden. Du får lära dig att känna igen och bryta ohjälpsamma tankemönster så att dina tankar blir mer balanserade, motiverande och realistiska.
 • Oro kan göra dig irriterad, stressad, ångestfylld och trött och påverka din sömn och koncentrationsförmåga. Du får lära dig sätt att känna igen och göra förändringar när din oro inte hjälper dig vidareoch det känns som om du inte kan kontrollera den.

minKompass har gjort mig medveten om mina problem och att jag behöver itu med dem. minKompass fick mig att känna mig mindre ensam.
Jag kunde se att mitt mående följde ett visst mönster och kunde lista ut vad det var som orsakade variationerna i hur jag mådde. minKompass hjälpte mig få grepp om mina känslor så att jag kunde utvärdera
minKompass hjälpte mig att närma mig livets svårigheter på ett mer positivt sätt. Jag har fått bättre kontroll och blivit bättre på att lugna mig själv.
minKompass fungerar även om man har en stressig livsstil. Jag arbetar skift, men jag kunde ta del av information på nätet på tider och platser som passade mig.
minKompass gav mig motivation att ändra mitt beteende. Med minKompass fick jag grepp om mina känslor så att jag kunde utvärdera vad som hände varje dag.

FLER FÖRDELAR

Skräddarsytt

Personligt anpassade, interaktiva och flexibla verktyg hjälper dig att ta itu med livets utmaningar på ett effektivare sätt.

Verktyg i fickformat

Använd minKompass varhelst du befinner dig, närhelst det passar dig, i mobilen eller på surfplattan.

För dagbok

Du kan dokumentera dina tankar, känslor, och upplevelser på ett privat och säkert sätt.

Håll uppe motivationen

Få motiverande meddelanden och mer med SMS eller e-post så ofta du vill, på tider som passar dig.

ÄR DU REDO ATT SÄTTA IGÅNG?

REGISTRERA DIG NU

Redan medlem?